Nominační formulář

Odesláním formuláře máte možnost do ankety zařadit sportovce, který vám v nominaci chybí.

Uvádějte přednostně sportovce, kteří dosáhli úspěchů v mezinárodních soutěžích.

Případně název klubu.

Prosím uveďte, pokud je to možné, kontakt na nominovaného sportovce (email, tel.), abychom jej v případě postupu do další fáze soutěže mohli kontaktovat.