Základní pravidla

1. O pořadí nejlepších sportovců města Brna v kategoriích Nejlepší sportovec města Brna, Nejlepší sportovní kolektiv města Brna, Nejlepší sportovec města Brna do 20 let, Nejlepší sportovní kolektiv města Brna - mládež, Nejlepší sportovní akce města Brna rozhoduje svým hlasováním Akademie brněnského sportu (dále jen ABS)

2. O zařazení sportovců do Síně slávy a do ostatních vyhlašovaných kategorií rozhodne na základě nominace organizační výbor ABS.

3. Sestavu ABS určil organizační výbor ABS.

4. O přijetí nového člena ABS rozhodne organizační výbor ABS.

5. Členové Síně slávy se stávají členy ABS automaticky svým uvedením do Síně slávy.

Nominace

Nominace do všech kategorií je třeba zaslat nejpozději do 6. listopadu 2023 na mail:  (viz odrážka NOMINACE). Nominace jsou oprávněni zasílat členové ABS, zástupci brněnských sportovních klubů a sportovních organizací (ČOV, ČUS, Sokol, Orel aj.) 

- důraz je kladen na úspěchy sportovců a kolektivů v oficiálních mezinárodních soutěžích (jako např. Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Olympijské hry apod.).

- při uvedení úspěchu v nominaci uveďte zdroj informace (nejlépe odkaz na oficiální výsledky akce, případně oficiální výsledky přiložte)

- při nominacích na Nejlepšího sportovce města Brna + Nejlepší sportovní kolektiv města Brna uvádějte pouze absolutní výsledky sportovce či kolektivu v elitní kategorii (neuvádějte výsledky ve věkových kategoriích - age groups)

Organizační výbor ABS je oprávněn rozhodnout o vyškrtnutí z nominací v případě, že nominace nesplňuje základní pravidila ankety (např. sportovec v daném roce nestartoval za brněnský sportovní klub). Organizační výbor ABS je oprávněn rozhodnout o vyškrtnutí z nominací také v případě, že nominace je zcela neadekvátní a nedůstojná.

Hlasování

1. V anketě hlasují pouze členové Akademie brněnského sportu, a to nejpozději do 20. listopadu 2023 do 24:00 hodin. Hlasovací lístky musí být úplně vyplněny, jinak jsou neplatné.

2. Hlasovací lístky musí být doručeny v uvedeném termínu (mailem na ), jinak na ně nebude brán zřetel.

3. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění. Při stejném nejlepším umístění rozhoduje počet nejlepších umístění a dále druhé nejlepší umístění atd.

4. Výsledky Ankety budou zveřejněny nejpozději do 24 hodin po slavnostním vyhlášení na www.sportovecbrna.cz

5. Celkové výsledky hlasování jsou tajné do okamžiku oficiálního vyhlášení. Organizační výbor je oprávněn poskytnout informace pouze sdělovacím prostředkům v den oficiálního vyhlášení, avšak nejdříve ve 14:00 hodin.

6. Protesty je možné podávat organizačnímu výboru ABS nejpozději do 48 hodin od okamžiku oficiálního vyhlášení výsledků. Protest je nutné podat písemně a doručit osobně na adresu GALANT BRNO s.r.o. - Družstevní 21, 62100 Brno společně s poplatkem 2.000 Kč. O protestu rozhodne organizační výbor ABS do 48 hodin od okamžiku obdržení protestu včetně poplatku.

Vyhlašované kategorie

Nejlepší sportovec města Brna

Uvádějte pouze sportovce, který v aktuálním roce startoval za brněnský sportovní klub. Hlasovací lístky musí být úplně vyplněny (1. – 10. místo), jinak jsou neplatné.

1. – 10. místo (10 až 1 bod)

Nejlepší sportovní kolektiv města Brna

Uvádějte pouze brněnské sportovní kluby. Hlasovací lístky musí být úplně vyplněny (1. – 3. místo), jinak jsou neplatné.

1.- 3. místo (3 až 1 bod)

Nejlepší sportovní kolektiv města Brna - mládež

Uvádějte pouze brněnské mládežnické kolektivy (kategorie dorostu a juniorů). Hlasovací lístky musí být úplně vyplněny (1. – 3. místo), jinak jsou neplatné.

1.- 3. místo (3 až 1 bod)

Objev roku města Brna - nejlepší sportovec do 20 let

Uvádějte talentovaného sportovce od 12 do 20 let, který v aktuálním roce startoval za brněnský sportovní klub v kategorii dorostu, juniorů nebo dospělých. Není určeno pro sportovce žákovských kategorií. Hlasovací lístky musí být úplně vyplněny (1. – 3. místo), jinak jsou neplatné.

1.- 3. místo (3 až 1 bod)

Nejlepší sportovní akce roku města Brna

Uvádějte významnou či jinak zajímavou sportovní akci, která se v aktuálním roce uskutečnila na území města Brna. Hlasovací lístky musí být úplně vyplněny (1. – 3. místo), jinak jsou neplatné.

1.- 3. místo (3 až 1 bod)

Fair play roku

Uvádějte pouze jednoho kandidáta na čin Fair play. Může se jednat o aktuální čin fair play, stejně tak můžete nominovat zasloužilé sportovní trenéry či funkcionáře za jejich dlouholetou práci pro brněnský sport.

Novinářská cena Lva Vašíčka – za mimořádný sportovní počin roku

Uvádějte pouze jednoho kandidáta. Cena je primárně určena pro žurnalisty, kteří se zasloužili o podporu brněnského sportu. Může být ale nominován i brněnský sportovcec nebo brněnský sportovní kolektiv, který podal v aktuálním roce mimořádný sportovní výkon, přičemž se „nevešel“ se do žádné z výše uvedených kategorií.

Nejlepší veteránští sportovci města Brna – sportovci nad 50 let

Uvádějte pouze pouze veteránského sportovce nad 50 let, který v daném roce startoval za brněnský sportovní klub.

1. místo (1 bod)

Síň slávy města Brna – vyhlašují se 3 slavní brněnští sportovci

Přednost v nominaci mají sportovci starší 60 let (není podmínka).

Nejlepší handicapovaní sportovci města Brna

Vyhlašují se 3 brněnští sportovci.