Nominace 2016

Datum publikace: 9.10.2016

Milí sportovní přátelé!

Nominace do všech kategorií v Anketě o nejlepší sportovce města Brna 2016 je třeba zaslat nejpozději do 7.listopadu 2016 na mail: kocar@galantbrno.cz (viz odrážka NOMINACE). Nominace jsou oprávněni zasílat členové ABS, zástupci brněnských sportovních klubů a sportovních organizací (ČOV, ČUS, Sokol, Orel aj.) a členové sportovní komise Rady města Brna. Organizační výbor ABS je oprávněn rozhodnout o vyškrtnutí z nominací v případě, že nominace nesplňuje základní pravdila ankety (např. sportovec v daném roce nestartoval za brněnský sportovní klub). Organizační výbor ABS je oprávněn rozhodnout o vyškrtnutí z nominací také v případě, že nominace je zcela neadekvátní a nedůstojná.