NOMINACE NA ROK 2018

Datum publikace: 8.10.2018

Milí sportovní přátelé!

Nominace do všech kategorií v Anketě o nejlepší sportovce města Brna 2018 je třeba zaslat nejpozději do 9.listopadu 2018 na mail: kocar@galantbrno.cz (viz odrážka NOMINACE). Nominace jsou oprávněni zasílat členové ABS, zástupci brněnských sportovních klubů a sportovních organizací (ČOV, ČUS, Sokol, Orel aj.) a členové sportovní komise Rady města Brna. Organizační výbor ABS je oprávněn rozhodnout o vyškrtnutí z nominací v případě, že nominace nesplňuje základní pravidla ankety (např. sportovec v daném roce nestartoval za brněnský sportovní klub). Organizační výbor ABS je oprávněn rozhodnout o vyškrtnutí z nominací také v případě, že nominace je zcela neadekvátní a nedůstojná.