Nominace za rok 2019

Datum publikace: 1.10.2019

Nominace do všech kategorií v Anketě o nejlepší sportovce města Brna 2019 je třeba zaslat nejpozději do 9.listopadu 2019 na mail: kocar@galantbrno.cz (viz odrážka NOMINACE). Nominace jsou oprávněni zasílat členové ABS, zástupci brněnských sportovních klubů a sportovních organizací (ČOV, ČUS, Sokol, Orel aj.) a členové sportovní komise Rady města Brna. Organizační výbor ABS je oprávněn rozhodnout o vyškrtnutí z nominací v případě, že nominace nesplňuje základní pravidla ankety (např. sportovec v daném roce nestartoval za brněnský sportovní klub). Organizační výbor ABS je oprávněn rozhodnout o vyškrtnutí z nominací také v případě, že nominace je zcela neadekvátní a nedůstojná.